Color Transformer

צבע חצי קבוע (שטיפה) – קולור טרנספורמר

120.00

500 מ״ל
מוצר מהפכני- תוסף לצבע המשנה צבעי שיער קבועים PCC לצבע חצי קבוע (שטיפה). מפחית את האמוניה ורמת ה PH בצבע ומספק תוצאות מרשימות. ברק נהדר, כיסוי שיער שיבה עד 70% שנשמר עד 25 שטיפות והתאמה מושלמת של צבע השיער לגווני ביניים (עד 68 גוונים). חוסך משמעותית בעלויות חומרי הגלם במספרה וכמובן חוסך במקום.

 • מאפשר המרה של צבע קבוע לשטיפה
 • אפקט טיפול מוגבר
 • התאמת צבע מושלמת בהטמעה של שני צבעים
למד עוד על הקולור טרנספורמר
 • שחור טבעי 1.0

 • שחור כחול 1.1

 • חום כהה טבעי 3.0

 • חום כהה שוקולד 3.8

 • חום בינוני טבעי 4.0

 • חום בינוני אפור 4.1

 • חום בינוני זהב 4.3

 • חום בינוני זהב מהגוני 4.35

 • חום בינוני זהב שוקולד 4.38

 • 4.4 חום בינוני נחושת

 • 4.68 חום בינוני אדום סגול שוקולד

 • חום בינוני שוקולד נחושת 4.86

 • חום בהיר טבעי 5.0

 • חום בהיר זהב טבעי 5.03

 • חום בהיר זהב 5.3

 • 5.35 חום בהיר זהב מהגוני

 • חום בהיר נחושת 5.4

 • חום בהיר מהגוני אדום 5.56

 • 5.66x חום בהיר אקסטרה אדום

 • 5.67 חום בהיר אדום סגול

 • 5.77x חום בהיר אקסטרה סגול

 • חום בהיר שוקולד פנינה 5.82

 • 6.0 בלונד כהה טבעי

 • 6.03 בלונד כהה זהב טבעי

 • בלונד כהה אפור 6.1

 • בלונד כהה זהב 6.3

 • בלונד כהה זהב נחושת 6.34

 • בלונד כהה זהב מהגוני 6.35

 • 6.38 בלונד כהה זהב שוקולד

 • בלונד כהה נחושת 6.4

 • בלונד כהה נחושת זהב 6.43

 • 6.44 בלונד כהה אקסטרה נחושת

 • 6.48 בלונד כהה נחושת שוקולד

 • 6.60 בלונד כהה אדום טבעי (כיסוי אינטנסיבי)

 • 6.66x בלונד כהה אקסטרה אדום

 • 6.77x בלונד כהה אקסטרה סגול

 • בלונד כהה שוקולד זהב 6.83

 • בלונד כהה שוקולד נחושת 6.84

 • בלונד בינוני טבעי 7.0

 • 7.03 בלונד בינוני זהב טבעי

 • בלונד בינוני פנינה 7.2

 • בלונד בינוני זהב 7.3

 • בלונד בינוני זהב פנינה 7.32

 • בלונד בינוני זהב מהגוני 7.35

 • 7.38 בלונד בינוני זהב שוקולד

 • בלונד בינוני אקסטרה נחושת 7.44

 • 7.76 בלונד בינוני אקסטרה סגול

 • בלונד בינוני שוקולד פנינה 7.82

 • בלונד בינוני שוקולד זהב 7.83

 • 8.0 בלונד בהיר טבעי

 • 8.03 בלונד בהיר זהב טבעי

 • בלונד בהיר אפור 8.1

 • 8.3 בלונד בהיר זהב

 • 8.32 בלונד בהיר זהב פנינה

 • 8.34 בלונד בהיר זהב נחושת

 • 8.43 בלונד בהיר נחושת זהב

 • 8.44x בלונד בהיר אקסטרה נחושת

 • 8.66x בלונד בהיר אקסטרה אדום

 • 8.77x בלונד בהיר אקסטרה סגול

 • 9.0 בלונד בהיר מאוד טבעי

 • 9.11 בלונד בהיר מאוד אקסטרה אפור

 • 9.2 בלונד בהיר מאוד פנינה

 • 9.03 בלונד בהיר מאוד זהב טבעי

 • 9.3 בלונד בהיר מאוד זהב

 • 9.32 בלונד בהיר מאוד זהב פנינה

 • 9.38 בלונד בהיר מאוד זהב שוקולד

 • 9.44 בלונד בהיר מאוד אקסטרה נחושת

 • 9.82 בלונד בהיר מאוד שוקולד פנינה

 • 9.00 בלונד בהיר מאוד (כיסוי אינטנסיבי)

 • 10.0 בלונד אולטרא בהיר טבעי