אקדמיית אינדולה

סמינרים קרובים באקדמיה

15.5.23
ליאור בן דוד
בסמינר
בלונד אקספרט

2.1.23 רון ממן
בסמינר טרדנים חדשניים
בתחום הגזירות והכימיה