INSTA STRONG מסיכה

מסכה עשירה לכל סוגי הבלונד, מסייעת בבנייה מחדש של מבנה השיערה ונלחמת בנזק שנוצר כתוצאה מפעולות כימיות ונזקי הסביבה, המסכה בעלת מסנני קרינתUV . המסכה מותירה את השיער רך,
חלק, מבריק וחזק יותר עד91% .